VJC D2D FLC Để đây 1 tháng sau xem có tăng không nha

VJC mua giá 129 FLC mua 11.8 D2d mua 64. Để đây tháng sau quay lại nha a e.

1 Likes

D2D sẽ tăng thêm 30% nữa; các cổ còm lại thì không rõ

ASM, BFC, FCN, KBC, SHS, PVD, PSH nhé. Ăn đủ 2022-2023-2024.

up VJC

up ne