VLG quá rẻ cho bctc tốt

Tích lũy khá lâu, doanh thu tăng 208%, lợi nhuận tăng 165% lên tàu cùng e

1 Likes

Nếu độc nói có hai chỉ số này khó mà thuyết phục ,bác có thông tin gì khác không

1 Likes

Ra báo cáo khi nào vậy a

quý 3 trên trang có đó bác