Vmc về miền cực lạc

20tr cổ e nó đc thoái giá 2x để về miền cực lạc