Vn-Index đạt đỉnh 1280 và giảm về 1218 trong 15 phiên tới

Lệnh mua yếu và lệnh bán nhiều
Ko có tin gì tốt mà thị trường lên là tăng ảo
Sóng hồi kỹ thuật 140 điểm từ đáy 1145
Hãy bán nhanh và đưa tài khoản về 100% cash

7 Likes

Làm gi có mms nào đi báo cho nđt sâp sập và chỉnh. Báo thế lấy ai ra upbo

1 Likes

1-2 bữa có phiên giảm mạnh

mấy anh lái ăn lễ to thế? :laughing:

1 Likes

Mất hàng à

1 Likes

cẩn thật mất hết tiền nhé

không nên mua nhé

đu đỉnh 1500 và bài học

Éo biết thèng chủ top có phải ng việt ko đây. Éo mong tt việt nam tăng điểm mà lại mong giảm. Hoho

chốt tiền, ôm cổ

an toàn là trên hết

bữa hổm bác kêu đỉnh mà nó vẫn lên đó thôi.

vùng này kéo xả bạn ơi

Đm lệnh bán nhiều, giá vẫn tăng, mà lại bảo lệnh mua yếu, thế ai mua, f h nhiều thằng chơi đồ thật

nhỏ lẻ mua vùng đỉnh, nhà cái bán vùng đinh

Ok.t bán hết rồi. Giỏi như m quê t h đíu còn thằng nào

Vậy tt có tin xấu gì mà giảm nữa vậy bác

1 Likes

sau ngày 18-8 là VNI giảm mạnh

1 Likes

Vn-Index chuẩn bị có phiên giảm 28 điểm nhé

1 Likes

giảm mạnh tiền mới vào

1 Likes