Vn-Index đạt đỉnh 1280 và giảm về 1218 trong 15 phiên tới

1 Likes

ngày vui trở lại

Nvl cụ còn ko

hcm bán chưa

Nay lại tím tái

KBC còn giữ hết

Nay VN Có tăng dc 11 điểm ko Uyên ơi

mai tăng nhẹ

có lời thì chốt

1 Likes

Vn-Index sẽ đi ngang

lúc này chưa giảm

qua tết giảm tiếp

hợp lý

chúc mừng HSG

tháng 3-2023, chứng khoán giảm mạnh

1 Likes

anh em khỏe chứ

mai mua con gì

khó lên 1150