VND tiềm năng leader cổ phiếu chứng khoán nhịp tới?

, , , , , , , , ,

Ngành chứng khoán triển vọng gì cho tới cuối năm?

Ngành chứng khoán ở Việt Nam là ngành có chu kỳ rõ nét, tương quan rất lớn với diễn biến của thị trường chứng khoán vì kết quả kinh doanh của các công ty chứng khoán phụ thuộc thanh khoản của thị trường và hoạt động cho vay margin, ngành chứng khoán theo quan điểm của mình là một trong những ngành nghề có nhiều triển vọng nhất cho việc đầu tư tới cuối năm:

  • Mặt bằng lãi suất thấp, khi BĐS trong ngắn hạn vẫn vẫn còn nhiều khó khăn không thu hút được dòng tiền, dòng tiền vẫn sẽ chảy vào thị trường chứng khoán khi thị tốt lên thì hưởng lợi đầu tiên đương nhiên sẽ là các công ty chứng khoán.
  • KRX go live từ T+2,5 sớm về T+2, thậm chí về T+0 cải thiện thanh khoản cho thị trường.

Tại sao lại là VND?

=> Trong thời gian sắp tới, cổ phiếu chứng khoán tăng mạnh sẽ là những doanh nghiệp có liên tới trái phiếu khi mà các khó khăn liên quan dần được gỡ bõ, có thể thấy trong ngành BĐS thì gần đây PDR, NVL cũng là các cổ bị ảnh hưởng nặng bởi TPDN là các cp thu hút dòng tiền rất tốt, còn các doanh nghiệp tài chính lành mạnh, tự hoạt vượt trội thì đã tăng khá mạnh nhịp trước đó.

Nằm trong trong ngành nghề có nhiều triển vọng + Trung Nam đang tốt lên + Giá đã đủ rẻ + Game tăng vốn

=> VND LIỆU CÓ TĂNG BỨT PHÁ?

1 Likes

Vậy là đủ lead chưa các anh
Screen Shot 2023-09-18 at 14.00.41