VNDirect dự báo MB lãi hơn 20.300 tỷ sau thuế năm 2023, kỳ vọng giá cổ phiếu tăng 45%

Ngân hàng TMCP Quân đội ( MBB ) được đánh giá là một trong những cổ phiếu có tiềm năng tăng trưởng tín dụng tốt trong ngành ngân hàng nhờ vào khả năng cải thiện NIM, chất lượng tài sản và định giá hấp dẫn. Tuy nhiên, nợ xấu tăng đột biến là một yếu tố cần được lưu ý. VNDirect đã nâng dự phóng tăng trưởng cho vay trong năm 2023 của MB lên 25.900 đồng/ cp, cao hơn 45% so với thị giá hiện tại. Dự báo lợi nhuận sau thuế năm 2023 của MB đạt 20.349 tỷ đồng, tăng 3,6% so với dự báo trước đó, nhưng năm 2024 được kỳ vọng sẽ giảm 2,5% so với dự báo cũ. Chi phí dự phòng năm 2023 và 2024 trong dự báo mới cũng được hạ xuống lần lượt là 19% và 9,6%.

Thông tin chi tiết: https://vietnambiz.vn/vndirect-du-bao-mb-lai-hon-20300-ty-sau-thue-nam-2023-ky-vong-gia-co-phieu-tang-45-2023112481553115.htm