VNG muốn làm ChatGPT của riêng người Việt

CTCP VNG đang phát triển một mô hình tương tự ChatGPT dành riêng cho người nói tiếng Việt, có thể viết mail, tìm kiếm câu trả lời và bổ sung tính năng AI tổng quát. VNG đang tìm cách huy động vốn bằng việc niêm yết tại Mỹ và đang muốn mở rộng ■■■■ với tính năng dịch thuật và AI tổng quát. Tại Việt Nam, nhiều người đã tìm đến sử dụng ChatGPT từ đầu năm nay, nhưng phản hồi của chatbot bằng tiếng Việt kém chính xác hơn so với tiếng Anh.
VNG đã nộp đơn đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra cống chúng trên Nasdaq ( IPO ). Tuy nhiên, công ty đã tạm hoãn kế hoạch này trong bối cảnh điều kiện thị trường chứng khoán "đầy thách thức".

Thông tin chi tiết: https://vietnambiz.vn/vng-muon-lam-chatgpt-cua-rieng-nguoi-viet-2023112117822614.htm