VNG và Chứng khoán Thủ Đô bị phạt gần 500 triệu đồng

UBCKNN đã xử phạt Công ty CP VNG và Công ty CP Chứng khoán Thủ Đô với tổng số tiền gần 500 triệu đồng vì vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán. Công ty CP VNG bị phạt 85 triệu đồng vì không công bố thông tin phải công bố theo quy định pháp luật. Công ty CP VNGC cũng bị phạt 410 triệu đồng do vi phạm quy định hạn chế cho vay và báo cáo nội dung sai lệch. Ngoài ra, UBCKNN cũng áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả bằng việc phải báo cáo thông tin chính xác đối với hành vi báo cáo có nội dung sai lệch theo quy định. Trong 9 tháng đầu năm 2023, Chứng khoán Thủ Đô ghi nhận doanh thu 108 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế 8,2 tỉ đồng, giảm lần lượt 26% và 4% so với cùng kỳ.

Thông tin chi tiết: https://nld.com.vn/kinh-te/vng-va-chung-khoan-thu-do-bi-phat-gan-500-trieu-dong-20231120180851319.htm