VNH - Múc, không nói nhiều

VNH cổ phiều thuỷ sản đang giá đẹp. Thanh khoản ok luôn.

VNH - Không mua giá này thì mua giá nào chứ.

Anh em tham khảo VNH nhé, làm ăn có lãi hàng giá rẻ chưa tăng nhiều . Cổ đông nắm giữ số lượng lớn

1 Likes