VNH - Siêu cổ phiếu về mệnh năm 2021

Thị trường thuỷ sản tăng giá. Giá trị của VNH còn quá thấp. Mọi người chú ý nhé.

1 Likes

Bạn định giá nó bao nhiêu?

1 Likes

Hàng mạnh đó. Trước mắt vượt 6 đã. Nhóm: Nhóm PENNY

k bit s hum nay VNH bị đè quá bác

Hàng về chứ sao. Bán đi thôi. Hết tháng nó mới chạy tiếp.