Vni điều chỉnh - Bất động sản dậy sóng - Kịch bản nào cho nhà đầu tư?

:white_check_mark: NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG 8/4 - VNI ĐIỀU CHỈNH - BẤT ĐỘNG SẢN DẬY SÓNG - KỊCH BẢN NÀO CHO NHÀ ĐẦU TƯ?

  • Đánh giá lại những diễn biến chính của thị trường chứng khoán trong phiên giao dịch ngày hôm nay 8/4.
  • Các mã trụ lớn như VIC, VCB, BID giảm điểm qua đó khiến thị trường chung điều chỉnh. Khối lượng bán không lớn là tín hiệu tích cực.
  • Dòng tiền có dấu luân chuyển sang các cổ phiếu thuộc dòng midcap đặc biệt là dòng BDS đặc biệt các mã như DXG, DIG.
  • Phân tích lại vận động và tìm ra kịch bản cho những cổ phiếu được giới thiệu trong những video trước.
    https://youtu.be/1XxgO1dwR68

Nó đơ sớm có cho bán đâu mà ra khối lượng lớn. Giờ ngày bán 12k tỷ đi 5 7 điểm :rofl:

Sgr-------hàng cấm mua bán - #7 by Phuong_Mai tham gia nhóm nhà đầu tư giá trị SGR