VNI kỳ vọng 1400, đánh giá các dòng cổ phiếu

Thị trường VNI với phiên kết tuần trước với nhiều biến động khi thị trường gặp vùng kháng cự cũ vùng 1370-1380, nhiều cổ phiếu giảm điểm mạnh, đặc biệt dòng cổ phiếu phân đã tăng mạnh giờ có xu hướng giảm, ngoài ra 1 số dòng có tín hiệu tích cực trở lại như cảng biển và bất động sản xây dựng,… Vậy kỳ vọng gì ở thị trường trong giai đoạn tiếp theo của tháng 10? Đón xem video nhận định thị trường dưới đây