VNI Rút chân, thị trường phân hóa

Chúc mọi người buổi chiều vui vẻ!