VNI về 1160

Hiện tại Vni đang có biến động tiêu cực , khả năng cao trong những phiên tới có thể có nhip chỉnh về 1160 , Vni sẽ sideway vùng 1160-1210 .
Mời anh chị nhà đầu tư đón xem video để cập nhật thông tin mới nhất về thị trường
room phím hàng và nhận định thị trường https://bitly.com.vn/vlsiea

đếm cua trong lỗ, tào lao.