VNI vuot 1200 nhờ những nhân tố nào, mời a c e vào comment

mình đề cử họ nhà Vic (VRE, VHM) , bank nhà nước , và 1 vài trụ lớn như VNM…

1 Likes

Dòng cp Vic, VRE, VHM còn tiềm năng tăng nhiều vì thời gian qua nhà tạo lập chưa đẩy. hơn nữa Vic sắp ra xe điện se la mot tesla thứ 2

1 Likes

siêu sóng ^^

1 Likes

mai bắt đầu siêu sóng chưa pro

1 Likes

vào sóng thì tuyệt vời ^^, giờ nhiều bạn nói thông tin quá ^^

dòng cp bất động sản được hường lợi từ lãi suất thấp !

HQC cổ phiếu đang bị định giá thấp, còn nhiều tiềm năng tăng mạnh.

khi chính phủ có chủ trương giảm lãi suất mua nhà xã hội.

Cứ Banks BĐS đủ ẩy đít VNI đi đâu chẳng được, lúc cần thì hỗ trợ bằng vài con trụ là xong, thị trường cảm giác muốn vượt 1200 dễ như trở bàn tay, căn bản tạo lập chưa muốn vượt đang dùng VNI làm con ngáo ộp để tay to đảo hàng, và ăn PS. Rất rất nhiều cổ phiếu đã vượt đỉnh 1200 trước rồi.

Làm cái pin cho con xe máy còn không xong thì xe hybrid còn khó chứ xe điện là điều không tưởng.
(Pin trên con xe máy điện mua của thằng Bosch đang có vấn đề, k đạt đc hiệu suất như công bố).

thế nên chả cần vượt , với kiểu tắc lệnh thì vượt cũng chẳng làm dc gì