Vnindex 1 phiên kinh điển

Thị trường 1 phiên kinh điển giảm trên 20 điểm sau đó kéo xanh tại ATC. khả năng chúng ta sẽ có 2 tuần tăng giá ở tháng 7. trước khi gặp nhiều biến cổ ở thời gian 15/7 trở đi.
Chúc anh em thành công.