VNINDEX 26/01/2021 . Kiểm tra vùng hỗ trợ 1150?

https://www.youtube.com/watch?v=Jf6nIfRR8xE&t=1s

Sức khoẻ đã kiểm tra 2 phiên rồi nhé bác, rất ok. mai + 10 point ^^!

1 Likes

vượt 1200 chắc qua tết :))