Vnindex điểm tin trưa 18/5/2021- Đáy 1249 và hướng tới 1288+/-2

Đáy

3 Likes

Chào a Tony. Follow team Tonyboo trên mọi mặt trận. :grin: