Vnindex giai đoạn hiện nay : lên thang bộ, xuống thang máy

Tâm lý mỏng

nói chung không ăn thua anh em ạ, đợt này thủng lại 1000 thì tiên lượng xấu

mua đỏ đi, lên 1k2-1k250 rồi chốt.