Vnindex giai đoạn siêu kiếm tiền, lý thuyết hòn tuyết lăn, các sai lầm căn bản của NĐT (phần 3)

==> Mời cả nhà xem livetream:


Link video: https://youtu.be/HM7o9XRL2EU