VNIndex giảm dần đến 2/9 ư?

Lão gửi lời chào ban quản trị và các ac.
Đây là lần đầu lão tham gia F và cũng là bài đầu tiên lão mò mẫm.
Lão có tí dưỡng già định qui đổi ra cổ nhưng sao lão thấy vni xấu thế nhỉ, do lão già rồi hay lão lo xa quá, lão chả biết.
Nhờ ac xem giùm lão với, có thật nó sẽ giảm từ từ đến lễ 2/9 không nhỉ.

sao giống như đang pp thế các cậu

k ổn rồi, k ổn tẹo nào

Các cậu avhs ơi, các cậu vẫn chưa thấy cái pô trên đầu à?