Vnindex giảm mạnh, Kỹ thuật xử lý tài khoản đang kẹt hàng

==> Mời cả nhà xem livetream:

https://youtu.be/7oxTQoVZQjM