VNindex ngày 07/07/2022: Có còn hơn không

, , ,

Thị trường hôm 06/07/2022 giảm 31 điểm thì danh mục chúng ta nắm giữ giảm mạnh, cận sàn
Hôm nay, 07/07/2022 thị trường hồi 17 điểm nhưng danh mục gần như chỉ ở tham chiếu, buồn nhỉ chứng sĩ, mình mãi là kẻ thiệt thòi mà
Nhưng. Có còn hơn không, Tạo lập nỗ lực đạp thị trường và cũng nỗ lực kéo lại thị trường kẻo mất mẹ cái cần câu cơm mà. Việc kéo này chấn chỉnh sự ổn định tâm lý ở nhà đầu tư là cần thiết. Những phiên tiếp theo dòng tiền sẽ chạy đúng vào chỗ cần chạy.

lạ nhỉ, sao bác đăng bài mà hệ thống lại đưa thông báo cho tôi nhỉ

không rõ nhé bro

thị trường quá nhỏ, điều khiển như cơm bữa, chán mấy cụ trên bộ quá

Kéo đạp chỉ cần dùng VN30 là đủ. chịu

Mới qua 24 tiếng thôi cha nội, cái gì cũng phải nhẩn nha.

đạp xuống rồi kéo lên là chuẩn bài rồi, hoan hô MM

nó kéo là còn may rồi