VNINdex ngày này năm ngoái

Cũng tầm này năm ngoái, cụ thể hơn là trễ hơn chút, từ ngày 15/12 nhà cái đập bát đi làm lại ván mới. Năm nay liệu có đi theo bài đó?
image

Giờ đập bát đi làm ván mới, a chính con bà phủ treo cồ trà với dũng lên luôn. Đang ảnh hưởng kinh tế bởi covid cần giữ tt ck làm nền tảng huy động vốn cho doanh nghiệp+ thu hút ndt nc ngoài. Nên nói vậy cho dễ hiểu

:smiling_face_with_three_hearts:

Nhìn đâu cũng thấy sắc đỏ. Tâm lý cuối tuần có vẻ u ám
image

Cuối tuần nhìn Tiên chút vậy cho sang tuần đc lên Tiên