Vnindex PE đáy lịch sử 3/2012 ùa về!Có thể vào tháng 3/2023

, ,

Mình đang theo dõi HDC-HAX-HPG đến 3/2023 nếu về mức giá 3 năm thu hồi vốn bất chấp sự biến động của thị trường chung mình sẽ xem xét đầu tư ở mức giá rẻ bất ngờ!
image