Vnindex Phá Kênh Dowtrend, Siêu Cổ PET Hồi Phục

  • Hiện tại Vnindex đã phá được kênh dowtrend, hiện tại sớm muốn cũng sẽ có nhịp chỉnh nhẹ về vùng 123x để test lại kênh xu hướng.
  • Cổ phiếu tiềm năng hiện tại có thể canh giải ngân thăm dò dần:
    *** PET ( Bán Lẻ + Dầu Khí ): Sau khi chỉnh xong mô hình Vai Đầu Vai, PET đang dần cân bằng lại vùng hỗ trợ MA20.
1 Likes

Target về kháng cự MA65 vùng 5x.

PET sao rồi bạn? Hôm nay hàng T+ chốt lời như vậy là ổn đấy.