VNINDEX Tích Lũy 1-2 tuần quanh 1160-1180, trước khi bước vào con sóng tăng cuối cùng

Anh em cố gắng lựa hàng cho tốt, để tận dụng nốt con sóng cuối cùng của thị trường nhé.
Bảo trọng !!!

1 Likes

Bác phím Cho một con :smiley::smiley:

1 Likes

Sóng này hàng nóng tăng mới mạnh

1 Likes

Tôi ko có thói quen phím hàng bác ạ.
Nếu thấy có pic phím hàng, con nào ngon, con nào rủi ro, thì tôi vào góp ý thôi.

Thị trường đang đi, đúng theo những gì mình tiên đoán.

Các anh định cho gãy trend ư???