VNINDEX tìm điểm CÂN BẰNG 1150-1160 hay Đáy 2 trước khi vượt 1200 đỉnh lịch sử?

Kịch bản 1: Vnindex vừa trải qua đợt giảm điểm hơn 100 điểm làm kích hoạt nhà đầu tư sợ hãi tâm lý bán theo, sau đó có nhịp hồi hơn 70 điểm trùng với dãi fibo hồi quy nđt lại đu vào FOMO theo thị trường
Tạo lập đang cho lên xuống quay vòng như thế, để rung lắc bớt tìm điểm CÂN BẰNG trước khi xác lập xu thế mới
MMS sẽ làm cho lượng nđt theo tâm lý lên xuống một hồi
Và CÂN BẰNG lượng cung cầu tại 1 điểm
Đó là việc xảy ra vì sao có những đợt giảm mạnh, hồi và rồi hạ nhiệt
=> Điểm cung cầu gặp lại nhau tại 1 điểm và không còn biến động quá nhiều
Hiện tại là vùng 1150-1160 của Vnindex
Kịch bản 2: Vnindex tìm đáy 2 có thể quoanh mốc 1080±
theo mô hình W như lịch sử đã từng gặp tháng 2 năm 2018 và sau đó tạo W 1 phiên tiếp theo mới hành trình đi tiếp
=> Dù ngắn hạn thế nào thì Vượt đỉnh 1200 điểm chỉ là thời gian

9 Likes

NguyenCuong nghiêng về kịch bản nào?

về mô hình 2 đáy thì phải test nhẹ phát 1100 nhé

Với VN hiện tại thì cũng gần như 2 đáy. Hôm 20 down sâu nhất đo được mốc đáy 1 tầm 1090. Có lẽ đáy 2 không nhất thiết phải sâu bằng đáy 1, do TT đã có sự chuẩn bị tâm lý sau phiên hôm trước, đa số cổ đã chỉnh sâu (như Bank, P, Vn30…) và phân hóa rõ nét hơn vào cổ tốt, kết hợp vĩ mô đang tốt, đại hội Đảng các kiểu… Nên, có lẽ điểm rơi sâu nhất của đáy 2 có lẽ chính là phiên sáng nay (đo được mốc tầm 1120). Sẽ không còn tình trạng sàn đồng loạt, mà cổ tốt sẽ hút tiền và vẫn xanh được trong TT này. Nhóm BĐS, Sản xuất hàng xuất khẩu, CK… có lẽ sẽ hồi phục trước tiên do kỳ vọng 2021 tốt, với điều kiện là DN kinh doanh cơ bản, cổ tức đàng hoàng, nội tại mạnh… Bác Taczan chia sẻ xem có view khác không?

2 Likes