Vnindex tuần 21-25.02.2022, TOP các CP HOT tuần mới

Mời các bạn xem video:
https://youtu.be/6w69WqWMbCU