Vnindex tuần 29/05-02/06: Thông tin vĩ mô quan trọng & nhóm ngành cổ phiếu tiềm năng canh mua hiện tại?