Vnindex tuần đến

:white_check_mark: :white_check_mark: ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN - NHỊP SIDEWAY UP CỦA VNINDEX - SIÊU SÓNG MIDCAP ĐỔ BỘ - TOP CÁC CỔ PHIẾU ĐÁNG ĐẦU TƯ

 • Nội dung chính:
 • Nhận định thị trường tuần 24/05 - 28/05
 • Diễn biến tâm lý thị trường
 • Nhà đầu tư nên làm gì trong nhịp sideway up?
 • Phân tích xu hướng dòng tiền
 • Phân tích chi tiết hành động của BIGBOYS
 • Đưa ra kịch bản cho nhà đầu tư lên chiến lược
 • Đánh giá sóng midcap trong ngắn hạn
 • Nhận định chi tiết ngành thuỷ sản
 • Danh mục TOP cổ phiếu tiềm năng
  https://youtu.be/AAG8ItEwBbM