Vnindex vùng 1200 điểm và chân trời mới

https://youtu.be/Rco1XZsffzw

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 19 22 THÁNG 1 2021 VNINDEX VÙNG 1200 ĐIỂM VÀ CHÂN TRỜI MỚI.

Theo các chuyên gia thì dư nợ margin rất cao, và một số cty Ck đã hết khoản cho vay margin nên thị trường tạo sự rung lắc mạnh để rụng bớt cổ phiếu margin để cho dòng tiền bên ngoài vào tạo đà sự tăng trưởng mới. Theo ghi nhận thì trong 3 tháng của quý 4 năm 2020 số lượng mở tài khoản chứng khoán bằng 1 thập kỷ trc đó.