VNindex xuất hiện 5 phiên phân phối - Bán PLX, BWE

,

VNindex đã xuất hiện 5 phiên phân phối trong vòng 20 phiên gần nhất, đồng thời đang giao dịch dưới MA50 (1490).
Do đó, chúng tôi đánh giá VNindex đang ở giai đoạn rủi ro cao, có thể chuyển sang xu hướng giảm nếu tiếp tục có thêm 1 phiên phân phối và để mất vùng hỗ trợ quanh 1450.

NĐT được khuyến nghị chuyển sang trạng thái phòng thủ:

  • Đối với NĐT có tỉ trọng CP >70%: Hạn chế mua mới, bán giảm tỉ trọng những mã yếu trong danh mục.
  • Đối với NĐT có tỉ trọng CP thấp: Giữ nguyên vị thế, có thể mua mới vs tỉ trọng nhỏ ở 1 số cơ hội nhất định có câu chuyện riêng.

2 mã PLXBWE trong danh mục khuyến nghị có diễn biến kém tích cực trong tuần vừa qua, có dấu hiệu dòng tiền lớn thoát ra trong ngắn hạn. Cùng với việc thị trường chung VNindex đang bước vào giai đoạn rủi ro cao.
Do đó, chúng tôi khuyến nghị BÁN đối với PLX (-3%)BWE (0%) .