VNINDEX Xuất Hiện Dấu Hiệu Điều Chỉnh

:small_red_triangle:Kịch Bản Tuần 18/9-22/9/2023:
:dart:Về Thị Trường

  • VNINDEX lên cản 1255-1260 điểm không vượt được và tạo ra những ngày phân phối kèm phân kì âm, dự đoán cho 1 nhịp chỉnh.
  • Do Vậy, nên chúng tôi đã khuyến nghị hạ tỷ trọng về 50% tiền ở mốc cản hạ 1230-1235 điểm( không dùng margin), để QTRR.
  • Trend 1215 điểm chưa gãy nên nhịp chỉnh mạnh chưa rõ ràng, tuy nhiên phải đưa về tỷ trọng cổ thấp trước ở mức giá hiện tại để QTRR tránh trình trạng bán giá thấp.

:dart:Về Cổ Phiếu

  • Sau khi chốt tiếp HHV VPB và hạ HAX HQC HAR , Chúng tôi Khuyến nghị ôm tỷ trọng thấp MSN LMH giá tốt ở vùng nền.
  • Danh mục cổ phiếu Team Lọ ĐTCK chú ý theo dõi tuần tới: BCG IDI VOS HTN
  • Các cổ phiếu trên nếu VNINDEX về mốc 1200 điểm không gãy thì chúng tôi sẽ báo điểm lướt theo tỷ trọng 50-60% cổ. Nếu có tín hiệu đáy sẽ báo mua mạnh.
  • Sẽ có những sai số nhỏ, và những điểm lướt và chốt lãi T0 với tỷ trọng nhỏ trong phiên thì Team sẽ cập nhật thêm.
    TUÂN THỦ KỶ LUẬT- QUẢN TRỊ RỦI RO.
  • Vương Lãm_SSI -
1 Likes