VNM người lính già, vẫn còn hy vọng hay đã hết thời


Định giá vào vùng hấp dẫn
Chúng tôi tiếp tục duy trì khuyến nghị KHẢ QUAN đối với cổ phiếu VNM nhờ định giá hấp dẫn với giá mục tiêu 1 năm tăng nhẹ lên 131.000 đồng/cp. VNM đang giao dịch với hệ số P/E 2021 là 20,4x, thấp hơn 20% so với các công ty cùng ngành trong khu vực. VNM năm 2020 đã vượt qua tác động của dịch bệnh khá tốt, đồng thời củng cố lợi thế cạnh tranh để tăng trưởng trong tương lai. Chúng tôi ước tính công ty lần lượt đạt 7,1%/7,4% tăng trưởng doanh thu/lợi nhuận sau thuế trong năm 2021, nhờ doanh thu trong nước của công ty mẹ phục hồi, cũng như đà tăng trưởng của GTN và MCM.
Trong Q4/2020, VNM đạt 14,42 nghìn tỷ đồng doanh thu (+1,3% so với cùng kỳ), lợi nhuận ròng tăng nhẹ đạt 2,24 nghìn tỷ đồng (+2,7% so với cùng kỳ). Mặc dù MCM và GTN có kết quả kinh doanh khả quan, nhưng kết quả kinh doanh hợp nhất Q4 vẫn thấp hơn ước tính của chúng tôi do doanh thu của công ty mẹ thấp hơn kì vọng. Tỷ suất lợi nhuận gộp cũng thấp hơn ước tính của chúng tôi. Đáng lưu ý, có khoản doanh thu tài chính 300 tỷ đồng từ việc đánh giá lại khoản đầu tư vào GTN sau 1 năm sáp nhập, đồng thời có khoản khấu hao lợi thế thương mại 608 tỷ đồng từ việc đánh giá lại khoản đầu tư vào GTN được ghi nhận vào mục chi phí quản lý. Nếu chúng tôi loại trừ tác động ròng của thu nhập và chi phí liên quan đến khoản đầu tư vào GTN nói trên, VNM sẽ đạt mức tăng trưởng lợi nhuận là +12% so với cùng kỳ trong Q4/2020. Lũy kế cả năm 2020, VNM đạt 59,64 nghìn tỷ đồng doanh thu hợp nhất (+5,9% so với cùng kỳ) và 11,24 nghìn tỷ đồng lợi nhuận sau thuế (+6,5% so với cùng kỳ), lần lượt thấp hơn khoảng 1,7% và 2% so với ước tính trước đây của chúng tôi.
Doanh thu trong nước tăng nhẹ 0,8% so với cùng kỳ trong năm 2020, do doanh thu Q4 giảm 3,2% so với cùng kỳ do bão lũ lớn ở miền Trung, chưa kể đến dịch Covid-19 bùng phát trở lại. Theo Nielsen, tiêu thụ sữa tiếp tục yếu trong Q4/2020, giảm 9,9% so với cùng kỳ và giảm 8,2% so với cùng kỳ trong năm 2020. Mặc dù vậy, VNM vẫn đạt kết quả kinh doanh khả quan hơn ngành nếu xét về doanh thu. Thị phần cả năm 2020 tăng 0,3%, đạt khoảng hơn 54% về giá trị vào cuối năm 2020, theo công ty.
Tỷ suất lợi nhuận gộp trong nước đạt 46,9% trong Q4/2020, giảm so với mức 47,2%-49,4% trong 3 quý đầu năm 2020. Doanh thu xuất khẩu tăng 7,4% so với cùng kỳ, trong khi doanh thu của các công ty con ở nước ngoài (Angkor và Driftwood) giảm 9,9% so với cùng kỳ.
MCM và GTN đều đã đạt được kết quả ấn tượng sau khi gia nhập vào VNM. Trong năm 2020, MCM đạt mức tăng trưởng doanh thu 10%, trong khi lợi nhuận sau thuế tăng mạnh 68% so với cùng kỳ. Trong khi đó, GTN đạt 109 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ (so với khoản lỗ -66 tỷ đồng trong năm 2019), chủ yếu nhờ hợp nhất MCM và doanh thu tài chính cao hơn.

Năm 2021, chúng tôi giảm nhẹ ước tính đối với VNM. Chúng tôi ước tính tăng trưởng 5,6%/ 9%/ 5% cho doanh thu trong nước/ xuất khẩu/ DW+Angkor trong năm 2021, và ước tính doanh thu MCM đạt tăng trưởng 10% so với cùng kỳ, tiếp tục xu hướng tăng tốt trong năm 2020. Theo đó, chúng tôi ước tính doanh thu năm 2021 đạt 63,95 nghìn tỷ đồng (+7,2% so với cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế đạt 12,06 nghìn tỷ đồng (+7,4% so với cùng kỳ). Theo kịch bản cơ sở của chúng tôi Việt Nam sẽ kiểm soát tốt dịch Covid-19 và khả năng vắc xin sẽ được áp dụng rộng rãi sớm nhất vào khoảng nửa đầu năm 2021.
VNM đang giao dịch với hệ số P/E 2021 là 20,4x, thấp hơn 20% so với các công ty cùng ngành trong khu vực. Chúng tôi nâng giá mục tiêu của VNM lên 131.000 đồng/cp (từ 128,000 đồng/cp), dựa trên phương pháp DCF và P/E mục tiêu năm 2021 là 25,0x. Với tiềm năng tăng giá là 24%, chúng tôi duy trì khuyến nghị KHẢ QUAN.
Rủi ro giảm đối với khuyến nghị: Nhu cầu thấp hơn ước tính, giá nguyên liệu cao hơn ước tính.
image

Vnm không mua dần lúc này thì mua lúc nào nữa.

VNM là cổ phiếu điển hình về đầu tư giá trị. Mua VNM và nắm giữ lâu dài kg bao giờ thua lỗ !

VNM không còn động lực tăng trưởng rồi. Mình giữ hơn 2 năm và tăng bằng mặt bằng lãi suất. Nên vào VNM là giữ tài sản và tránh rủi ro.

Gái già hết đát

:rofl: hay là gái già lắm chiêu. MCM vẫn sáng lắm. Mấy cái sữa gạo, sữa trái cây bao ngon

VNM mình đánh giá không cao từ cách đây 2 năm! Có lẽ nên chọn cổ phiếu khác phù hợp hơn! Tại sao cứ phải VNM nhỉ! Tìm trong Vn30 những Dn tăng trưởng tốt hơn cũng Là 1 lựa chọn hay

1 Likes

Vinamilk trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 41%

Vinamilk đang đề xuất tiếp tục trả cổ tức đợt 3 bằng tiền mặt và nếu được thông qua, tổng cổ tức năm 2020 của công ty sữa này là 41%.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) mới trình đại hội đồng cổ đông phương án chia cổ tức đợt 3 năm 2020 với tỷ lệ 11%, tức mỗi cổ phiếu nhận 1.100 đồng. Công ty dự kiến chốt danh sách giữa tháng 6 và trả vào cuối tháng.

Vinamilk trước đó tạm ứng cổ tức hai lần với tỷ lệ lần lượt là 20% và 10%. Như vậy, tổng mức cổ tức cả năm 2020 là 41% và ít hơn năm trước 4%. Tổng số tiền công ty dành để trả cổ tức là 7.871 tỷ đồng, tương đương 71% lợi nhuận sau thuế phân phối cho cổ đông công ty ■■.

Vinamilk năm ngoái ghi nhận lợi nhuận sau thuế phân bổ cho cổ đông xấp xỉ 11.100 tỷ đồng. Công ty đặt mục tiêu năm nay con số này tăng 0,2% lên 11.120 tỷ đồng. Tổng doanh thu hợp nhất dự kiến tăng 4,1% lên 62.160 tỷ đồng.

Ban lãnh đạo tiếp tục đề xuất chính sách cổ tức năm 2021 bằng tiền không ít hơn 50% lợi nhuận sau thuế hợp nhất. Vinamilk dự kiến tạm ứng hai đợt với tổng tỷ lệ 29% vào tháng 9/2021 và 2/2022, còn lại được thông báo tại đại hội thường niên năm sau. Vẫn còn hy vọng nha

,

3 Likes
3 Likes
3 Likes
3 Likes

VNM tương lai sẽ sống dựa vào con GTN tăng trưởng thôi

3 Likes

GTN, VLC cùng thị trường China sẽ là động lực tăng trưởng chính cho VNM.

2 Likes

Tôi đang chờ VNM ở 83-86 đây

VNM chắc cần chiết khấu giá về 7x thì mua đẹp

3 Likes

Hay hay

2 Likes
2 Likes