VNM update VCSC

Khuyến nghị phù hợp thị trường cho VNM với giá mục tiêu 112.200 đồng/CP

CTCK Bản Việt (VCSC)

Sữa Mộc Châu (MCM) đã công bố kết quả kinh doanh năm 2020, trong đó doanh thu thuần đạt 2,8 nghìn tỷ đồng (tăng 10% so với năm trước) và lợi nhuận sau thuế đạt 281 tỷ đồng (+70% YoY).

Biên lợi nhuận sau thuế tăng 3,4 điểm phần trăm so với cùng kỳ lên 9,9% nhờ những cải thiện trong hoạt động kinh doanh đến từ hỗ trợ của VNM, như thu mua nguyên liệu chung, điều chỉnh giá bán, đàm phán lại các điều khoản thương mại với các nhà phân phối và nhà cung cấp và tối ưu hóa chi phí.

Doanh thu/lợi nhuận sau thuế năm 2020 của MCM hoàn thành 102%/94% dự báo của chúng tôi – lợi nhuận sau thuế thấp hơn dự phóng do biên lợi nhuận gộp thấp hơn và chi phí vận hành cao hơn.

Tuy nhiên, do MCM chỉ đóng góp 3% tổng lợi nhuận từ HĐKD của VNM trong giai đoạn 2021-2023 (theo dự phóng của chúng tôi), chúng tôi nhận thấy không có thay đổi đáng kể đối với triển vọng của VNM chỉ từ kết quả kinh doanh của MCM.

Chúng tôi hiện đang có khuyến nghị phù hợp thị trường cho VNM với giá mục tiêu 112.200 đồng/cổ phiếu, tương ứng tổng mức sinh lời dự phóng 6,9%, bao gồm lợi suất cổ tức 3,7%, dựa theo giá cổ phiếu đóng cửa phiên hôm nay.

Đùa ae à. Vnm 150k mới xứng