VNSTEEL (TVN) bị BHXH TP. Hà Nội nhắc tên

Tính đến ngày 30/4/2024, VNSTEEL đã chậm nộp BHXH, BHTN, BHYT tổng số tiền hơn 1,1 tỷ đồng. Trong khi đó, doanh nghiệp này vừa báo lỗ sau thuế hơn 11 tỷ đồng trong quý I/2024.

Theo danh sách mới công bố của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hà Nội, tính đến ngày 30/4/2024, Tổng công ty Thép Việt Nam - Công ty CP (VNSTEEL, HoSE: TVN) đã chậm nộp BHXH, BHTN, BHYT trong 2 tháng với tổng số tiền hơn 1,1 tỷ đồng.

Về hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính quý I/2024 của công ty mẹ VNSTEEL cho thấy doanh thu ba tháng đầu năm 2023 chỉ đạt hơn 73 tỷ đồng, giảm mạnh 77,5% so với cùng kỳ năm 2023. Giá vốn hàng bán quý I/2024 đạt gần 72 tỷ đồng, tỷ lệ giá vốn hàng bán/doanh thu là 97,9%.

Tổng công ty Thép Việt Nam - Công ty CP

Doanh thu tài chính quý I/2024 chỉ đạt hơn 3,2 tỷ đồng. Tại ngày 31/3/2024, VNSTEEL ghi nhận tiền và các khoản tương đương tiền là 608 tỷ đồng.Kết quả, VNSTEEL lỗ sau thuế 11,3 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm 2023 lỗ 60,7 tỷ đồng. Theo VNSTEEL, doanh thu và lợi nhuận giảm mạnh do lượng hàng bán giảm, doanh thu bán hàng giảm, và chưa có cổ tức, lợi nhuận được chia từ công ty con.

Tính hết ngày 31/3/2024, VNSTEEL sở hữu tổng tài sản hơn 8.295 tỷ đồng, trong đó tài sản ngắn hạn là 915 tỷ đồng và tài sản dài hạn là hơn 7.379 tỷ đồng. Tại cơ cấu tài sản ngắn hạn, VNSTEEL ghi nhận hơn 608 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền, bao gồm hơn 142,2 tỷ đồng tiền gửi không kỳ hạn, và 466 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn ngắn từ 1-3 tháng tại các ngân hàng thương mại với lãi suất từ 1,6-3,3%/năm.

Đáng chú ý, tài sản ngắn hạn của VNSTEEL tại ngày 31/3/2024 có 348 tỷ đồng khoản phải thu ngắn hạn khác, trong đó 190 tỷ đồng là phải thu cổ tức lợi nhuận được chia và gần 129 tỷ đồng từ các khoản thanh toán và lãi chậm trả của Công ty Cổ phần Thép lá Thống nhất. Ngoài ra, VNSTEEL ghi nhận khoản dự phòng phải thu khó đòi hơn 103 tỷ đồng.

Về tài sản dài hạn, đến cuối quý I/2024, VNSTEEL ghi nhận 7.379 tỷ đồng, trong đó đầu tư tài chính dài hạn chiếm hơn 6.512 tỷ đồng và phải trích lập dự phòng giảm giá đầu tư lên đến 1.266 tỷ đồng.

Cuối quý I/2024, VNSTEEL có tổng nợ phải trả hơn 983 tỷ đồng, trong đó thuế và các khoản phải nộp Nhà nước là hơn 113 tỷ đồng, các khoản phải trả khác hơn 130 tỷ đồng, và vay nợ tài chính ngắn hạn hơn 151 tỷ đồng.

Hiện nay, VNSTEEL có vốn chủ sở hữu hơn 7.311 tỷ đồng, bao gồm 6.780 tỷ đồng vốn góp chủ sở hữu, gần 251 tỷ đồng quỹ đầu tư phát triển và 280 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Liên quan tới hoạt động kinh doanh, theo BCTC đã kiểm toán năm 2023, Công ty kiểm toán AASC tiếp tục đưa ý kiến loại trừ liên quan đến dự phòng tổn thất dài hạn tại Dự án cải tạo và mở rộng dự án Gang Thép Thái Nguyên, tại khoản đầu tư vào công ty Luyện Kim Việt Trung và khoản đầu tư vào Công ty cổ phần sắt Thạch Khê.

Mới đây, VNSteel đã ban hành Nghị quyết về việc phê duyệt hạng mục đầu tư mua lại cổ phần vốn góp của Công ty Vietnam Industrial Investments Limited (VII) tại Công ty Liên doanh sản xuất Thép Việt Úc (Vinausteel).

Vinausteel được cấp phép thành lập ngày 28/6/1994, hết hạn vào ngày 26/8/2024 (thời hạn 30 năm), có trụ sở tại phường Quán Toan, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng với ngành nghề kinh doanh chính là sản xuất và kinh doanh các sản phẩm thép.

Được biết, Vinausteel hiện hoạt động theo mô hình công ty TNHH với tổng vốn điều lệ là 12,1 triệu USD. Trong đó, vốn góp của VNSteel là 3,63 triệu USD, chiếm 30% vốn điều lệ; vốn góp của VII là 8,47 triệu USD, chiếm 70% vốn điều lệ.

Về việc chuyển nhượng vốn, VNSteel cho biết ngày 16/11/2023, tổng công ty đã nhận được thư chào chính thức của VII đề xuất chuyển nhượng phần vốn góp 70% tại Vinausteel.

Sau khi HĐQT VNSteel thống nhất thông qua phương án mua lại phần vốn góp của VII tại Vinausteel với mức giá theo thư chào của VII đề xuất, ngày 27/12/2023, hai bên đã ký hợp đồng chuyển nhượng vốn. Như vậy, VNSteel sẽ chi 8,47 triệu USD để sở hữu toàn bộ Vinausteel.

Đức Huy

https://kinhtechungkhoan.vn/vnsteel-tvn-bi-bhxh-tp-ha-noi-nhac-ten-234690.html