Vốn ngoại vẫn chưa vội chảy vào chứng khoán Việt

Khối ngoại tiếp tục bán ròng trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong tuần qua, với giá trị bán ròng đạt 1.345 tỉ đồng, tăng 10,3% so với tuần trước đó.
Tuy nhiên, dòng vốn giải ngân cũng thận trọng và có sự phân hóa đáng kể giữa các quỹ.
Điểm tích cực là mức độ rút ròng đã được thu hẹp lại so với trước đó, nhờ lực cầu bắt đáy xuất hiện trong nhịp giảm mạnh của thị trường hồi tháng 10. Dòng vốn giải ngân cũng thận trọng và có sự phân hóa đáng kể giữa các quỹ.

Thông tin chi tiết: https://thesaigontimes.vn/von-ngoai-van-chua-voi-chay-vao-chung-khoan-viet/