Vòng mới KKC lãi eps 3100 bằng kd chính khủng nhất cp thép giá lại về đáy

ae vong mới KKC mua 10.2 10.4 canh tt xuống múc .vòng trc 10 -15 . Con này lãi là dn nó chia bằng sạch .eps 3k giá 10 riêng quý 4 lãi 3100 bằng kd chính con này trc cp toàn chia 50% tm giá thép vẫn đang tăng mạnh @All 30/03/2018: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%

  • 02/03/2017: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 50%
  • 25/03/2015: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
  • 14/02/2014: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 22%
  • 06/03/2013: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
  • 28/03/2012: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 22%
  • 25/08/2011: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 22%
  • 31/08/2010: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
1 Likes

em này ở Hải phòng thì phải, ngon

1 Likes

chuẩn a ơi

KKC mục tiêu 3x

em này cổ tức cao phết

quá cao cầm gần 2 tr tlh giá thấp nữa

Thép đang lên giá. Dự quý 1/2021 lãi khủng. Chờ xem

1 Likes

chuẩn rồi .kkc tiến lên 2x tlh tiến vượt mệnh là có thật

Hôm nay KKC trần rồi

Còn phi tiếp

Giá thép tăng cao , quý 1 dự kết quả chắc vỡ thớt

1 Likes

múc .HMC lãi khủng quý 1