VPB: KQKD phù hợp với kỳ vọng của chúng tôi; FEC tăng tốc – Báo cáo KQKD

VPB: KQKD phù hợp với kỳ vọng của chúng tôi; FEC tăng tốc – Báo cáo KQKD

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPB) đã công bố KQKD 9 tháng 2022 (9T 2022) với LNTT đạt 19,8 nghìn tỷ đồng (+69% YoY), hoàn thành 75% dự báo năm 2022 của chúng tôi. Nếu loại trừ khoản thu nhập bất thường từ phí bancassurance ứng trước của AIA khoảng 5,5 nghìn tỷ đồng được ghi nhận trong quý 1/2022, LNTT hợp nhất trong 9T 2022 đã hoàn thành khoảng 69% dự báo cả năm của chúng tôi, tương ứng LNTT quý 3/2022 đạt 4,5 nghìn tỷ đồng (+7% so với quý 2/2022). Chúng tôi cho rằng sẽ không có thay đổi đáng kể nào đối với dự báo lợi nhuận năm 2022 của chúng tôi, dù cần thêm đánh giá chi tiết.

  • Thu nhập từ lãi (NII) hợp nhất 9T 2022 tăng 19,0% YoY – hoàn thành 73% dự báo 2022 của chúng tôi - với NIM hợp nhất đạt 7,77% (-44 điểm cơ bản YoY) so với NIM dự phóng 2022 của chúng tôi là 7,39%.

  • Tăng trưởng cho vay hợp nhất 9T 2022 là 13,3%, được tạo ra từ (1) tăng trưởng cho vay 14,7% tại ngân hàng mẹ và (2) tăng trưởng cho vay 8,2% tại các công ty con của VPB (bao gồm FEC và VPBank Securities). Tăng trưởng tín dụng ngân hàng mẹ 9T 2022 là 15,4%. Tính đến quý 3/2022, số dư trái phiếu doanh nghiệp tại ngân hàng mẹ tăng 19% lên 33.0 nghìn tỷ đồng so với năm 2021; tuy nhiên, con số này đã giảm 11% so với quý 2/2022. Tăng trưởng cho vay của FEC tăng tốc trong quý 3/2022 do tăng trưởng cho vay 9T 2022 đạt khoảng 3,4% theo ước tính của chúng tôi; trong khi đó, dư nợ cho vay của FEC tính đến quý 2/2022 tương đối đi ngang so với năm 2021.

  • Tỷ lệ xử lý nợ bằng dự phòng/tổng dư nợ hợp nhất quy năm trong 9T 2022 là 4,13% (-87 điểm cơ bản YoY) so với dự báo của chúng tôi cho năm 2022 là 3,90%. Tỷ lệ xử lý nợ bằng dự phòng/tổng dư nợ quy năm trong 9T 2022 tại ngân hàng mẹ là 2,38% (+23 điểm cơ bản YoY).

  • Thu nhập từ thu hồi nợ đã xử lý hợp nhất 9 tháng đầu năm 2022 là 2,9 nghìn tỷ đồng (+8,4% YoY), chủ yếu được thúc đẩy bởi sự phục hồi mạnh mẽ của thu nhập từ nợ đã xử lý tại ngân hàng mẹ (+64% YoY).

  • Tỷ lệ chi phí/thu nhập (CIR) 9T 2022 giảm 1,3 điểm % YoY đạt 22,3%. Nếu loại trừ thu nhập bất thường từ phí bancassurance ứng trước, hệ số CIR 9T 2022 sẽ vào khoảng 25,4%, vẫn là một trong tỷ lệ thấp nhất trong danh mục theo dõi của chúng tôi.

Mở tài khoản Ưu đãi, Hỗ trợ giao dịch, tư vấn bám sát
Liên hệ: 097.522.8813

không hề thơm lắm