VPH - Vạn Phát Hưng: kiên định bằng giàu sang

Làm đíu có thằng nào cổ TM như VPH, tao nói thẳng. Bọn đíu có tiền toàn ảo.

HDC uy tín, chứ Tuấn cùi nát xác kaka

Có tin bọn lợn cho sập tiếp để cướp hàng! Nhưng kệ mợ nó! Chưa rụng 1 cổ

Khi nào 1000đ/cổ thì nói nhé. xin theo 1tr cổ. thanks

Mày vào nó còn 0.001. nên đừng vào ;))