VRC- Tài sản khổng lồ vốn hóa tí hon

:pushpin:VRC - Mua Vé
I-Vĩ Mô

 • Vĩ mô hưởng lợi khi chu kỳ kinh tế đang đi lên, tiền tệ bơm
  +Dòng tiền đang chảy ồ ạt vào BDS (những dự án công ty đang phát triển tổng ba khu là 27ha và khu ĐÔ THỊ MỚI NHÀ BÈ đã duyệt quy hoạch với quy mô 90ha)
  +Việt Nam đang hứng dòng dịch chuyển sản xuất nên lĩnh vực cảng Mỹ Xuân là ok
  II- Về Cơ Bản Của Công Ty VRC
  +Khối lượng niêm yết 50 triệu vốn hóa 346,5 tỉ
  +Vốn chủ sở hữu(VCSH) 945 tỉ gấp 2,7 lần vốn hóa - tức bỏ 1tỉ bạn được 2,7 tỉ VCSH.
  +Lợi nhuận bình quân ba năm gần nhất là 126,2 tỉ bằng 36% vốn hóa …đây là mức định giá cực rẻ .
  +Theo báo cáo thường niên đã kiểm toán : tài sản ngắn hạn(TSNH) là 1206 tỉ trừ đi nợ ngắn hạn là 314 tỉ còn lại 892 tỉ vốn lưu động lớn gấp 2,5 lần vốn hóa.
  không cần nói nhiều nữa đây là thương vụ đáng để nắm giữ.
  III- Về tín hiệu kỹ thuật VRC hoàn thành mẫu Diamond pattern đã breakout.
  Mục tiêu ngắn hạn 14.5
5 Likes

DRH cũng đang rẻ mạt,chiêt khấu lớn

3 Likes

DRH giờ hơi trễ…nhưng vẫn ok

3 Likes

Cùng tạm xem xét,shs đang kẹp nặng VRC.DRH-SCR thanh thoát hơn,đặc biệt DRH có nhiều câu chuyện lên 2x-3x,xa hơn về đỉnh cũ

1 Likes

DÀI hạn tôi múc VRC

1 Likes

VRC nay cho cây quá đẹp

1 Likes

Xin thêm

Xin thêm thông tin oánh giá VRC. Chứ cái dự án Nhà Bè chưa xong đền bù mà!

Dòng tiền đang vào peny như DRH-SCR-VRC

1 Likes

chợ đạp mà vẫn xanh là cực ngon

1 Likes

Thằng này mà chốt bán cái cảng … lấy tiền đầu tư cho dự án BDS Nhà Bè và Long An là bung nóc!! Chờ tin ĐHCĐ sắp tới thôi … trước ĐH mà nhúc nhích là đoán đươc thông tin khả quan …giờ ngắn hạn cầm cố được cái cảng lấy tiền triển khai dự án là đi 1/2 đường rồi.

Chiến lược BLĐ ok nữa là ngon. Cái Nhà Bè giờ chuẩn bị tất cả sẵn sàng tới khi lên quận bắt đầu triển khai ra hàng là giá đẹp

1 Likes

ngon