VRG : KCN Chí Linh hưởng lợi từ sự dịch chuyển nhà Xưởng China

Chờ đợi con số nghìn tỷ trên bctc sắp tới

image
2023 thành công cho VRG.
2024 có thể khai thác thêm khu mới Đức Huệ 162ha nhé ae

Tiền đếch đâu mà đòi chi 1000 tỷ? Đi cướp ah

2 Likes

https://z a l o.me/g/wuogms737
AE muồn hiểu sâu hơn thì thấy có nhóm này ae nghiên cứu sâu VRG nhé

1 Likes

Dòng tiền Q4 gần 600 tỷ, dự Q1.2024 về tiếp thì dư nhe bác.
BLD tự tin chia 35% tiền mặt là biết rồi

đi vay chứ lấy tiền đâu ra . Ông đọc nghị quyết 2023 đi , vay BIDV đấy.
Tiền cướp đâu ra

1 Likes

Q4 LN 198 tỷ ác thật
BLD có tâm quá

EPS 8k mà chia có 35%, thế thì lãnh đạo lại đớp hết phần còn lại

Sôi động

Thông tin

Tiền đồ sáng
VRG sẽ bước ra ánh sáng tiếp bước NTC SIP

Clb 100 ae nhỉ, đang tích luỹ 36-37 chờ tin cổ tức rồi phi tiếp

1 Likes

Có thể LN từ 2024 trở đi còn cao hơn 2023.
Nếu vậy clb 100 cũng không quá đáng

VRG-GDA siêu cổ 2024-2026

1 Likes

Năm 2024 không biết các ngành khác thế nào chứ KCN có đại bàng đổ bộ nhiều vô kể thì Khu công nghiệp cứ hốt bạc thôi

1 Likes

Chào bác. VRG sẽ là siêu cổ phiếu 2024-2026 !

1 Likes

Vậy chuẩn bị đạn dược xúc