VSC - Sau thâu tóm cảng Nam Hải Đình Vũ, mục tiêu tiếp theo là HAH- cảng Hải An?

,

Mấy nay nghe tin tức Siêu cảng Trần Đề, coco có biết thông tin này ko?

Cô cô nắm cả 2 mã :purple_heart:

3 Likes

Vsc tương lai rất sáng

2 Likes

Cổ đông VSC đói quá rồi lái ơi.

VSC nay lên nhỉ

1 Likes

HAH lên 44 rồi nhà mình

6 Likes

Cảng biển lại chạy rồi, nhưng phải công nhận HAH vẫn là 1 cổ phiếu khỏe và tiềm năng. Ko biết đến khi nào VSC mới đuổi kịp đây

1 Likes

VSC nắm HAH trước sau cũng lên thôi
Trong topic cũ và topic này cô cô cũng có nhắn mọi người mua HAH chạy song song lúc 38-39 mà

5 Likes
5 Likes

Vsc tím

Ai còn hàng giơ tay :smiley:

7 Likes

Vô sóng thôi

Nay em đu trần, về kỹ thuật nay đóng cây nến đẹp . Khả năng chạy thêm 30% rất sáng. Hi vọng ae cổ đông có tý quà

Chờ mãi thì cuối cùng cảng biển mới đóng trần 1 phiên, phiên qua đóng trần với vol lớn khả năng là vào sóng rất cao. VSC tiềm năng rất lớn mình vẫn giữ từ mấy tháng trước theo CoCo

VSC: đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 320 tỷ đồng, tăng trưởng 20,8% so với thực hiện năm 2023. Cổ tức năm 2023 dự kiến tối thiểu 15%.

k biết là cổ tức tiền hay cp đây ta