Vùng cản 1300

mai nếu vượt thì phi về 1350. còn không thì về máng lợn 1200.

Nhỏ lẻ ai cũng sợ mốc 1300 này nên chốt sạch nên sẽ vượt bác nhé, oánh đến khi nhỏ lẻ fomo vào đu thì TT mới chỉnh được, tuy nhiên sẽ không xuống đến 1200 đâu bác, TT sẽ chỉnh nhưng để đi lên mạnh mẽ hơn thôi, mốc 1200 sẽ rất lâu nữa bác mới thấy lại nhé

2 Likes

Tôi cũng đoán vậy… thấy thằng bốc cơ ntin xúi bảo mai a chốt 40 % tk nhé… mà tôi del nghe nó mai tôi mua chứ ko bán…

1 Likes

2022 rồi còn mơ về mốc 1200 nó đi ngược định hướng của chính phủ
Cho kẹo cũng ko thể về dc chụp lại làm bằng chứng đi ku

:roll_eyes: :roll_eyes: :roll_eyes: