Vùng giá mua 1 số cp

HPG ~30
SSI~20
CTR~50
SZC~28
NTC~150
HCM~18-20
VCI~30
SHS~15
MB~15
TCB~20
Kiên nhẫn chờ sẽ có quà, chỉ 3 phiên sàn là tới giá mua target thôi

1 Likes

TCB 25
Ssi 22

Mbb 19-20

1 Likes