Vùng lên khởi nghĩa

Nghĩa quân F0 đã sẵn sàng khởi nghĩa.
Một là xanh cỏ, 2 là đỏ ngực. Fn hỗ trợ chúng em nhé

1 Likes

Bắt đầu từ banker

Dự sáng nay10:30 cầm máu.

chưa đâu

1 Likes

Đã thấy những chấm xanh trên thảm đỏ rồi bác ơi

chiều cứ giữ mức trên 1.130 là tạo đáy w thành công

1 Likes

Tiếp đến là dòng Chứng sẽ voi phục

Khởi nghĩa bất thành, giờ full chứng vậy

rụng hết r ace ơi

nghỉ tết thôi, càng theo càng thấy nặng đầu.

Em buồn nôn quá, F0 yếu bóng vía đi tàu rung lắc không chịu nổi. Nó cứ kéo lên giật xuống thế này full mất thôi