Vượt đỉnh thi đừng đoán đỉnh

Tư tin phát biểu trên vtv1

1 Likes

Nãy e vừa xem trên vtv phỏng vấn bác xong. Vẫn hay theo dõi bản tin tài chính và các chia sẻ của bác.

Mấy tháng nữa FLC thành blu sịp bác ei?