Vượt đỉnh, vnindex sẽ tới đâu?

Theo các bác, hiện giờ thị trường đã vượt 1200, trong ngắn hạn, kỳ vọng nào cho VNINDEX?
1300, 1500, 1800???
Vùng trước mắt, VNINDEX có đủ lực cán 1320-1350 trong tháng 5? và trong danh mục, dòng cổ phiếu nào nên nắm tỷ trọng cao đoạn trước mắt?
BĐS: DXG, NTL, PDR, NLG, HTN, DIG, IJC, TDC, AGG…??
BĐS- KCN: IDC, NTC, LHG, SZC, BCM, …ITA?
CK: SSI, SHS, HCM, VCI., MBS, CTS…?
hay đặt niềm tin sắt thép? NKG, HSG, HPG, VGS, SMC?

1 Likes